Grzegorz Załuski Teoria ma ty­le wspólne­go z prak­tyką, że jest prak­tyczna tyl­ko w teorii. • Certyfikowany Senior Consultant Body Language Institute (Washington)

 • Aktywny Mediator zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie

 • Coach certyfikowany przez ICF

 • Certyfikowany (IPACH) hipno-terapeuta

 • Przez kilkanaście lat swojej pracy zawodowej zajmował wysokie stanowiska managerskie w największych firmach międzynarodowych

 • Doświadczony: Trener, Manager oraz Coach

             Certified Trainericf_logo__transparent_200

                       

Jest certyfikowanym Instruktorem Programu “YOU CAN’T LIE TO ME” - Body Language Institute w Waszyngtonie.

 

Program stworzony przez światowej sławy eksperta - Janine Driver, autorkę m.in. bestselleru „You Say More Than You Think: The 7-Day Plan for Using the New Body Language to Get What You Want”

 

Jest czynnym mediatorem, wpisanym do wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

 

Prowadzi mediacje dotyczące spraw gospodarczych.

 

Jest coach'em certyfikowanym przez ICF (International Coach Federation), współpracującym z managerami najwyższych szczebli oraz właścicielami firm (Executive & Business Coaching)

 

Posiada tytuł „Praktyka NLP ”.

 

Otrzymał dyplom ukończenia podyplomowych studiów „Negocjacji i mediacji” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

 

Przez kilkanaście lat swojej pracy zawodowej zajmował wysokie stanowiska managerskie w największych firmach międzynarodowych.

 

Wieloletni praktyk w zarządzaniu sprzedażą oraz całymi strukturami przedsiębiorstwa.

 

Certyfikowany (IPACH - International Association of Professional Conversational Hypnotists) hipno-terapeuta, specjalizucjący się w hipnozie konwersacyjnej

 

Jest trenerem i praktykiem, uczestniczył i nadal uczestniczy w ogromnej ilości negocjacji zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

Prowadzi szkolenia grupowe oraz wspomaga doskonalenie klientów w relacjach "face to face".

 

Główne obszary specjalizacji:

 

 • Techniki Perswazji (w odniesieniu do negocjacji, sprzedaży i zarządzania)

 • Mowa Ciała

 • Zaawansowane Negocjacje biznesowe

 • Coaching managerów wysokiego szczebla oraz właścicieli firm (z wykorzystaniem technik prowokatywnych)

 • Mediacje gospodarcze

 • W trakcie swojej pracy zawodowej oraz podczas pracy trenerskiej odbył ponad 50 profesjonalnych szkoleń w Polsce i za granicą

 

​Niektóre z ukończonych szkoleń:

 

 • Provocative Change Works – Nick Kemp

 • „You can’t lie to me” (Nie okłamiesz mnie) / szkolenie trenerskie – USA – Janine Driver; uzyskany tytuł: Certified Senior Instructor Body Language Institute w Waszyngtonie

 • Provocative Coaching – Frank Farelly (twórca stylu Coachingu Prowokatywnego)

 • Rozpoznawanie Mikroekspresji Twarzy – Paul Ekman Group

 • Coaching – zakończony Licencją Coacha ICF (International Coach Federation)

 • Great Manager Program – Gallup University

 • NLP w negocjacjach handlowych

 • Strategie we współpracy z sieciami międzynarodowymi (Francja, Belgia)

 • Effective Meetings Management

 • Recruitment Course

 • Presentation Skills- presentation for group of people

 • Selling Skills Course (Introduction 1 and Introduction 2) 

 • Leadership & Teamwork Course

 • Training, Coaching and Motivation Course. (incl. Supervision and inspection approach, store checking, reporting.)

 • Negotiation for Key Account Managers 

 • Problem Solving