Team Building Szkolenie oparte na metodzie TeamScape

"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces."

Henry Ford

 

 

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

 

Facet5 daje nowe możliwości pracy z zespołami, służy m. in. :

 

 • Wzmacnianiu potencjału zespołu,

 • Rozwijaniu talentów jego członków

 • Wybór właściwych metod zarządzania.

 • Wzmacnianiu skuteczności zespołu

Twórcy Facet5 zastosowali model oraz język, który szybko wyjaśnia jak ludzie różnią się pod względem zachowań, motywacji oraz podejścia do pracy i co ważniejsze – jak te różnice należy wykorzystywać w celu osiągania jak najlepszych rezultatów.

Wiemy, że dla ludzi największe znaczenie mają te prawdy, które oni sami odkrywają. Na  warsztatach rozwijamy więc w uczestnikach umiejętność zrozumienia potrzeb innych oraz znajdujemy  najskuteczniejsze sposoby wspólnego działania. Tym samym rozpoczynamy wprowadzanie zmian poprzez zachęcanie do rozwiązywania problemów, obserwowania oraz samodzielnego znajdowania lepszych, skuteczniejszych rozwiązań. Efektem  jest zmiana zachowań i poprawy wyników zespołu.

 

                                                    

 

PRZED SZKOLENIEM

 

 1. Wszyscy uczestnicy wypełnią kwestionariusz osobowości zawodowej Facet5 oraz przeprowadzą z trenerem rozmowę na temat wyników badania ich osobowości oraz ich możliwego wpływu na rezultaty pracy zespołowej.

 2. Uczestnicy otrzymają swoje raporty z badania osobowości zawodowej.

 3. Zostaną ustalone cele warsztatów oraz ich szczegółowy program (1 -2 dni.)

W TRAKCIE SZKOLENIA PORUSZYMY TEMATY TAKIE JAK

 

 1. Analiza indywidualnych profili osobowości zawodowej

 2. Zachowania mające wpływ  na pracę i budowanie relacji w zespole.

 3. Rozwój umiejętności przywódczych,

 4. Wywieranie wpływu, motywowanie oraz zarządzanie konfliktem.

 5. Konstruktywne informacje zwrotne – przyjmowanie i przekazywanie

 6. Ustalenie indywidualnych planów działań wspierających realizację celów zespołu.

 7. Ustalenie misji, wizji oraz celów zespołu.

 8. Poprawa komunikacji w zespole.

 9. Umocnienie partnerstwa i współpracy w zespole.

 10. Analiza  potencjału zespołu oraz możliwości wzmacniania skuteczności jego działań.

DLA KOGO

Odbiorcami szkolenia są zespoły sprzedażowe i obsługi klienta, marketingowe, zespoły menadżerskie, grupy projektowe złożone z pracowników różnych działów. Szkolenie kierowane jest także do liderów grup  oraz pracówników działów HR. 

 

Rozwiązania dostosowujemy do prowadzonej przez klienta działalności dzięki czemu nasz produkt oferujemy nie tylko dużym firmom i korporacjom ale także małym i średnim firmom oraz urzędom publicznym.

HARMONOGRAM

Szkolenie trwa zwykle 2 dni. Podczas pierwszego dnia uczestnicy biorą udział w interaktywnych zajęciach. 

 

Zajęcia prowadzimy metodą warsztatową, zakładającą aktywność wszystkich uczestników.  Uwzględniamy realne potrzeby i możliwości osób biorących udział w zajęciach.

 

Korzystamy z metody „case study”, bazującej na rzeczywistych sytuacjach biznesowych, umożliwiając uczestnikom naukę poprzez działanie i doświadczanie. Zajęcia prowadzimy w atmosferze wspierającej podejmowanie nawet trudnych zadań, wzmacniającej poziom integracji wszystkich uczestników. 

TRENERZY

Katarzyna Janczuk -  Trener biznesu, Certyfikowany Trener MBTI®,  akredytowany użytkownik kwestionariusza osobowości Facet5. Zdobyła doświadczenie poparte wieloma sukcesami zarówno w sprzedaży, zarządzaniu zespołem sprzedażowym jak i we współpracy z najważniejszymi międzynarodowymi klientami w firmach takich jak Henkel czy PepsiCo.Trener umiejętności psychologicznych- certyfikat uzyskany w Podyplomowej Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. 

MATERIAŁY I CERTYFIKATY
 • Raporty indywidualne (Facet5, TeamScape).

 • Raporty TeamScape – analiza potencjału zespołu oraz analiza ról zespołowych.

 • Materiały szkoleniowe TeamScape (praca zespołowa, rozwiązywanie konfliktów).

 • Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat sygnowany przez Body Language Institute Polska.