Sztuka Prezentacji

DLA KOGO
  • Szkolenie kierowane do firm które zajmują się sprzedażą usług lub towarów

  • Uniwersalny program kierowany do działów: sprzedaży, marketingu, finansów, marchendisingu

HARMONOGRAM

Szkolenie trwa zwykle 2 lub 3 dni. Podczas pierwszego dnia uczestnicy biorą udział w interaktywnych zajęciach. 

Dostają wiedzę w formie nini wykładów, ćwiczą ją praktycznie, uczą się jak zastosować ją w codziennym życiu.

Bardzo często tworzą gotowe prezentacje, dopasowane do realiów zawodowych.

Uczą się, praktycznie wykonując prezentacje. 

Najczęściej uczestnicy dostają prośbę o wcześniejsze przygotowanie prezentacji (czasem jest ona zmieniana w trakcie szkolenia)

 

Drugi (i/lub trzeci) dzień to zwykle ćwiczenie z wykorzystaniem kamery.

Uczestnicy wykorzystują nabytą wcześniej wiedzę w warunkach laboratoryjnych (na sali szkoleniowej).

Otrzymują szczegółowe informacje zwrotne użyteczne dla uczestnika scenki jak i dla pozostałych osób.

Praca z kamerą to korzystanie z rzeczywistych scenek metodą stop klatki.

 

Miejsce i termin są uzgadniane indywidualnie z Klientem.

TRENERZY

 

Grzegorz Załuski - wieloletni praktyk w zarządzaniu sprzedażą oraz całymi strukturami przedsiębiorstwa, przez kilkanaście lat swojej pracy zawodowej zajmował wysokie stanowiska managerskie w największych firmach międzynarodowych. Coach certyfikowany przez ICF, praktyk NLP, mediator zarejestrowany w Warszawskim sądzie okręgowym, otrzymał dyplom ukończenia podyplomowych studiów „Negocjacji i mediacji” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Senior Consultant Body Language Institute (Washington), prowadzi szkolenia grupowe oraz wspomaga doskonalenie klientów w relacjach "face to face".

Częsty gość takich mediów jak: TVP, Polsat, Radio PiN czy Wirtualna Polska.

MATERIAŁY i CERTYFIKATY
  • Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat sygnowany przez Body Language Institute Polska.​

  • W cenie szkolenia znajduje się skrypt szkoleniowy oraz dodatkowe materiały, takie jak ćwiczenia.