Coaching

"Jeśli dowodzisz mądrze, będziesz sluchany z radością"

 

Thomas Fuller

 

 

GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

Zgodnie z definicją International Coach Federation (największej organizacji skupiającej Coach’ów z całego świata) – „Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania."

Naszym głównym zadaniem w trakcie szkolenia będzie przekazanie uczestnikom technik i metod coachingu tak aby w efektywny sposób zarządzać sobą oraz osobami w naszym otoczeniu.

 

W TRAKCIE SZKOLENIA PORUSZYMY TEMATY TAKIE JAK:

 

 • Świadomość własnego potencjału

 • Rozwój własnych talentów oraz wykorzystywanie własnych zasobów

 • Klarowne wyznaczanie celów w życiu prywatnym i zawodowym

 • Planowanie działań do realizacji wyznaczonych celów

 • Drogi do skutecznego samorozwoju

 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i konfliktów

 • Poprawienie wydajności i wyników

 • Budowanie własnej ścieżki rozwoju

 • Trening coachingu dla managerów zarządzających zespołem lub projektami

DLA KOGO
 • Uniwersalny charakter coachingu jest jednoczesnym zaproszeniem do szkolenia każdej osoby która chce coś zmienić w swoim działaniu.

 • Szkolenie może być szczególnie przydatne: managerom, liderom zespołu, przedsiębiorcom, psychoterapeutą, nauczycielom oraz wykładowcom, trenerom

HARMONOGRAM

Szkolenie trwa zwykle 2 lub 3 dni. Podczas pierwszego dnia uczestnicy biorą udział w interaktywnych zajęciach. 

Dostają wiedzę w formie nini wykładów, ćwiczą ją praktycznie, uczą się jak zastosować ją w codziennym życiu.

Bardzo często tworzą gotowe prezentacje, dopasowane do realiów zawodowych.

Uczą się, praktycznie wykonując prezentacje. 

Najczęściej uczestnicy dostają prośbę o wcześniejsze przygotowanie prezentacji (czasem jest ona zmieniana w trakcie szkolenia)

 

Drugi (i/lub trzeci) dzień to zwykle ćwiczenie z wykorzystaniem kamery.

Uczestnicy wykorzystują nabytą wcześniej wiedzę w warunkach laboratoryjnych (na sali szkoleniowej).

Otrzymują szczegółowe informacje zwrotne użyteczne dla uczestnika scenki jak i dla pozostałych osób.

Praca z kamerą to korzystanie z rzeczywistych scenek metodą stop klatki.

 

Miejsce i termin są uzgadniane indywidualnie z Klientem.

 

TRENERZY

Wiktor Miałkowski - główne obszary specjalizacji to: coaching, zarządzanie zespołami oraz sprzedaż i trade marketing. Przez kilkanaście lat swojej pracy zawodowej piastował wysokie stanowiska menedżerskie w największych firmach polskich i międzynarodowych. Wieloletni praktyk w zarządzaniu i sprzedaży. Posiada tytuł „Trener umiejętności psychologicznych”, kończąc podyplomową szkołę trenerską certyfikowaną przez polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 

 

Grzegorz Załuski - wieloletni praktyk w zarządzaniu sprzedażą oraz całymi strukturami przedsiębiorstwa, przez kilkanaście lat swojej pracy zawodowej zajmował wysokie stanowiska managerskie w największych firmach międzynarodowych. Coach certyfikowany przez ICF, praktyk NLP, mediator zarejestrowany w Warszawskim sądzie okręgowym, otrzymał dyplom ukończenia podyplomowych studiów „Negocjacji i mediacji” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Senior Consultant Body Language Institute (Washington), prowadzi szkolenia grupowe oraz wspomaga doskonalenie klientów w relacjach "face to face".

MATERIAŁY
 • Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat sygnowany przez Body Language Institute Polska.​

 • W cenie szkolenia znajduje się skrypt szkoleniowy oraz dodatkowe materiały, takie jak ćwiczenia.