Coaching

"Jesteś projektantem swojego przeznaczenia. Jesteś jego autorem.

Sam piszesz historię. Pióro tkwi w Twoim ręku, a wynik zależy od tego, co wybierzesz"

Tom Landry

 

 

Zgodnie z definicją International Coach Federation (największej organizacji skupiającej Coach’ów z całego świata) – „Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

 

Coache pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi.

 

Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności”.

 

Profesjonalni Coache zapewniają nieustającą współpracę przygotowaną specjalnie w celu niesienia pomocy klientom w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów w ich życiu zawodowym i osobistym.

Coache pomagają ludziom poprawiać ich osiągnięcia i podnosić jakość ich życia.

 

Licencjonowany Coach ICF jest profesjonalnie przygotowany do przystosowywania własnego podejścia do indywidualnych potrzeb klienta. Potrafi słuchać, obserwować i dążyć do wydobycia rozwiązań oraz strategii z wnętrza klienta.

 

Coaching ma na celu podniesienie wyników działania klienta jak również usprawnienie jego sposobu uczenia się, a tym samym podniesienia jakości życia.

Coaching nie zajmuję się pomocą psychologiczną ani nie leczy zaburzeń natury emocjonalnej czy poznawczej.

 

Coaching jest procesem całkowicie POUFNYM!

 

Proces przeznaczony jest dla osób:

 

  • Szukających praktycznych narzędzi rozwojowych.

  • Mających poczucie „zastoju” zawodowego.

  • Managerów zarządzających zespołami lub projektami szukających zmiany perspektywy.

TRENERZY

Wiktor Miałkowski - główne obszary specjalizacji to: coaching, zarządzanie zespołami oraz sprzedaż i trade marketing. Przez kilkanaście lat swojej pracy zawodowej piastował wysokie stanowiska menedżerskie w największych firmach polskich i międzynarodowych. Wieloletni praktyk w zarządzaniu i sprzedaży. Posiada tytuł „Trener umiejętności psychologicznych”, kończąc podyplomową szkołę trenerską certyfikowaną przez polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 

 

Grzegorz Załuski - wieloletni praktyk w zarządzaniu sprzedażą oraz całymi strukturami przedsiębiorstwa, przez kilkanaście lat swojej pracy zawodowej zajmował wysokie stanowiska managerskie w największych firmach międzynarodowych. Coach certyfikowany przez ICF, praktyk NLP, mediator zarejestrowany w Warszawskim sądzie okręgowym, otrzymał dyplom ukończenia podyplomowych studiów „Negocjacji i mediacji” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Senior Consultant Body Language Institute (Washington), prowadzi szkolenia grupowe oraz wspomaga doskonalenie klientów w relacjach "face to face".

 

 

Katarzyna Janczuk - Trener biznesu, Certyfikowany Trener MBTI®,  akredytowany użytkownik kwestionariusza osobowości Facet5. Zdobyła doświadczenie poparte wieloma sukcesami zarówno w sprzedaży, zarządzaniu zespołem sprzedażowym jak i we współpracy z najważniejszymi międzynarodowymi klientami w firmach takich jak Henkel czy PepsiCo.Trener umiejętności psychologicznych- certyfikat uzyskany w Podyplomowej Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. 

 

 

 

HARMONOGRAM

Ścieżka oraz proces coachingu ustalany jest wspólnie z klientem już na pierwszym spotkaniu.

CENA

Ceny uzależnione są od indywidualnych potrzeb klienta a także długości oraz ilości spotkań.