Praca indywidualna


CEO

Trening najważniejszych liderów w organizacji.

W trakcie szkolenia naszi eksperci podzielą się wiedzą 

z zakeresu: dowodzenia, perswazji, mowy ciała,

coachingu, prezentacji oraz negocjacji. Połączenie tych 

6 elementów pozwala na stworzenie pełnowymiarowej

ścieżki szkoleniowej dla topowych managerów.

 

więcej


Coaching

Coaching jest wyjątkowym procesem,

w trakcie którego na bazie wspólnego zaufania i szacunku 

coach prowadzi swojego klienta przez ścieżkę której 

metą jest ustalenie jasnych i klarownych celów oraz 

sposób ich realizacji. Nasi trenerzy posiadają certyfikacje 

największych światowych organizacji coachingu.

więcej


Mediacje

Zapraszamy do współpracy w ramach mediacji.

Nasz zespół to wykwfalikowani specjaliści z

zakresu mediacji i negocjacji 

zarejestrowani w warszawskim sądzie okręgowym. 

Uczestniczymy zarówno w mediacjach sądowych

jak i w rozmowach między firmami.

więcej