Master Team wg. Facet5

Celem działań każdego efektywnego zespołu jest osiągnięcie doskonałych wyników, przy wykorzystaniu najsilniejszych stron ludzi tworzących „Team”.

W naszych warsztatach „ Master Team” korzystamy z Facet5, który  daje zespołowi możliwość rozwoju zawodowego sprawdzoną  w praktyce  i opartą na naukowych podstawach.

 

Facet5 to wyjątkowy test skonstruowany dla biznesu, dzięki któremu pracownicy poznają swoje mocne strony i uzyskają wiedzę jak je wykorzystać w pracy zespołowej.

 

Uczestnicy warsztatów podczas naszych sesji poznają możliwości innych osób i doświadczą w praktyce jak te mocne strony mogą wspierać ich samych i cały zespół do osiągania jeszcze lepszych wyników.

 

Bardzo często ludziom pracującym w zespołach wystarczy tylko niewielkie wsparcie lub nawet sama możliwość skorzystania z zasobów innych osób aby rozwinąć swój potencjał i  osiągnąć rezultaty, które w dużej mierze są zaskoczeniem nawet dla nich samych

 

Na warsztatach każdy otrzyma informację zwrotną dotyczącą jego najcenniejszych wartości wnoszonych  do zespołu. Pozna też jakie obszary można jeszcze poprawić.

Uczestnicy zdobędą umiejętność zrozumienia potrzeb innych oraz wypracują najskuteczniejsze sposoby wspólnego działania.

 

Ciekawym doświadczeniem jest poznanie indywidualnej  nazwy i charakterystyki swojej „Rodziny” co stanowi podsumowanie mocnych stron i ról jakie członek danej Rodziny pełni w zespole. 

Zamiast typowej konfrontacji istotniejsze jest doświadczenie wzajemnego oddziaływania, np. jak „Kontroler” będzie współpracować z „Badaczem”, czego może się nauczyć „Adwokat” od  „Tradycjonalisty”? Co może być powodem konfliktu między „Specjalistą” a „Generalistą”? Jak  „Developer” i „Przedsiębiorca” wzmocnią zespół? Po co „Architektowi” potrzebny jest „Pomocnik”?

       

Nasze warsztaty różnią się od tradycyjnych teambuildingowych szkoleń tym, że uczestnicy nie tylko wzmocnią więzi zespołowe, ale dowiedzą się jak zespół podchodzi do pracy i gdzie będzie koncentrował swoją uwagę.

 

Kto w  zespole będzie tworzył pomysły i wizję, kto je oceni i stworzy plan działania, kto będzie najbardziej skuteczny w podejmowaniu decyzji, a kto tchnie entuzjazm i energię do działania?

 

O sile zespołów stanowi w dużej mierze różnorodność tworzących go osobowości. Na zakończenie warsztatów uczestnicy będą wiedzieli jak wykorzystując taki dar  w najbardziej skuteczny sposób rozwiązywać spory i osiągać porozumienie i jak poprawić efektywność działania. Aby lepiej osiągać wspólne cele biznesowe  wszyscy tworzą plany rozwoju dla zespołu oraz swoje własne.

 

Przebieg warsztatów:

 

Przed szkoleniem 

 • Wszyscy uczestnicy wypełnią kwestionariusz osobowości zawodowej Facet5 oraz przeprowadzą z trenerem rozmowę na temat wyników badania ich osobowości oraz ich możliwego wpływu na rezultaty pracy zespołowej.

 • Uczestnicy otrzymają swoje raporty z badania osobowości zawodowej.

 • Zostaną ustalone cele warsztatów oraz ich szczegółowy program (1 -2 dni.)

Tematy jakie poruszymy w trakcie warsztatu

 • Analiza indywidualnych profili osobowości zawodowej

 • Zachowania mające wpływ  na pracę i budowanie relacji w zespole.

 • Rozwój umiejętności przywódczych,

 • Wywieranie wpływu, motywowanie oraz zarządzanie konfliktem.

 • Konstruktywne informacje zwrotne – przyjmowanie i przekazywanie

 • Ustalenie indywidualnych planów działań wspierających realizację celów zespołu.

 • Ustalenie misji, wizji oraz celów zespołu.

 • Poprawa komunikacji w zespole.

 • Umocnienie partnerstwa i współpracy w zespole.

 • Analiza  potencjału zespołu oraz możliwości wzmacniania skuteczności jego działań.

Dodatkowo szef zespołu:

Otrzymuje wskazówki dotyczące najskuteczniejszych metod zarządzania zespołem oraz motywowania  każdego z jego członków poprzez dostrzeganie różnic i wykorzystywanie indywidualnych talentów. 

TRENERZY

Katarzyna Janczuk - Trener biznesu, Certyfikowany Trener MBTI®,  akredytowany użytkownik kwestionariusza osobowości Facet5. Zdobyła doświadczenie poparte wieloma sukcesami zarówno w sprzedaży, zarządzaniu zespołem sprzedażowym jak i we współpracy z najważniejszymi międzynarodowymi klientami w firmach takich jak Henkel czy PepsiCo.Trener umiejętności psychologicznych- certyfikat uzyskany w Podyplomowej Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA.