Facet5 w rozwoju zawodowym

Facet5 w rozwoju zawodowym

 

Facet5 to wyjątkowy test psychometryczny skonstruowany wyłącznie dla biznesu. Bada zachowania ludzi i ich postawy w środowisku pracy, odkrywa mocne strony i jednocześnie pokazuje pewne ryzyka jakie mogą się pojawić w określonych okolicznościach.

 

Nasi klienci mówią, że znają siebie bardzo dobrze. Z ciekawością jednak podchodzą do wyników kwestionariusza Facet5 oczekując potwierdzenia swojej wiedzy i odczuć.  

Po sesji informacji zwrotnej Facet5 podkreślają, że nie tylko poznali w pełni swój potencjał, ale i otrzymali wiedzę jak wykorzystać swoje mocne strony w praktyce. Otrzymali więcej niż oczekiwali, dostrzegając nowe obszary swoich talentów do wykorzystania w rozwoju zawodowym.

Przy pomocy Facet5 możesz się dowiedzieć:

 

  • Jakie są Twoje motywacje?

​​

  • Jakie role zespołowe do Ciebie pasują?

  • Jaki styl przywództwa reprezentujesz ?

  • Jakie zawody/zadania będziesz wykonywał z łatwością wykorzystując swoje naturalne predyspozycje?

  • W przypadku jakich zawodów/zadań będziesz musiał włożyć więcej wysiłku aby osiągnąć sukces?

  • Z jakim typem ludzi może być Ci trudniej komunikować się i jak reagować w sytuacjach konfliktowych?

  • Jak wykorzystać wiedzę wynikającą z Facet5 do kierowania ludźmi w najbardziej efektywny sposób?

  • Jak wzmocnić swój zespół?
TRENERZY

Katarzyna Janczuk - Trener biznesu, Certyfikowany Trener MBTI®,  akredytowany użytkownik kwestionariusza osobowości Facet5. Zdobyła doświadczenie poparte wieloma sukcesami zarówno w sprzedaży, zarządzaniu zespołem sprzedażowym jak i we współpracy z najważniejszymi międzynarodowymi klientami w firmach takich jak Henkel czy PepsiCo.Trener umiejętności psychologicznych- certyfikat uzyskany w Podyplomowej Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA.