Więcej informacji już wkrótce.


Facet5 w rozwoju zawodowym

Facet5 to wyjątkowy test psychometryczny skonstruowany wyłącznie dla biznesu. Bada zachowania ludzi i ich postawy w środowisku pracy, odkrywa mocne strony i jednocześnie pokazuje pewne ryzyka jakie mogą się pojawić w określonych okolicznościach.

Sprawdź swój zespół już dziś!

więcej